Çerez Politikası

ÇEREZLERE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“6698 sayılı Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Kairos Kuyumculuk A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. 

Kairos Kuyumculuk A.Ş. olarak internet sitemizin kullanımını kolaylaştırmak ve kişiselleştirmek amacıyla çerezler, piksel etiketleri ve yerel saklama teknolojileri kullanmaktayız. Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir. 

1.ÇEREZ NEDİR?

Müşterilerine internet siteleri üzerinden ürün veya hizmet sunan neredeyse bütün firmalar internet sitelerinde çerezler kullanmaktadırlar. Sizlere daha iyi, hızlı ve güvenli bir alışveriş deneyimi yaşatmak ve ürün ve hizmetlerimizi sizlerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmek için, biz de çerezler kullanıyoruz. Çerez, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınıza (örneğin; bilgisayar veya cep telefonu) depolanan küçük bir metin dosyasıdır.Çerezler, bir internet sitesini ilk ziyaretiniz sırasında tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınız cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise, kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz internet sitesine iletir. Bu sayede internet sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre tayin eder.

İnternet sitemizde kullandığımız zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

 1. ÇEREZ ÇEŞİTLERİ
 • Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ancak belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.
 • Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, Doğrudan ziyaret edilen web sitesi veya Kairos tarafından cihaza yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse Kairos ile iş birliği içerisinde olan, reklam veren veya analitik sistem gibi üçüncü bir tarafça cihaza yerleştirilen çerezlerdir.
 • Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:
 1. a) Zorunlu Tanımlama (Kesinlikle Gerekli) Çerezler:

Bu çerezler web sitemizin çalışması için zorunlu olan ve sistemlerimizce kapatılması mümkün olmayan çerezlerdir. Zorunlu tanımlama çerezleri, kullanıcının talep etmiş olduğu bir bilgi toplumu hizmetinin (örneğin; log-in olma, form doldurma, gizlilik tercihlerinin hatırlanması gibi) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Tarayıcınızı zorunlu tanımlama çerezlerini engelleyecek veya sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz; ancak bu durumda web sitemizin bazı bölümleri gerektiği gibi çalışmayacaktır.

Kullandığımız Zorunlu Tanımlama (Kesinlikle Gerekli) Çerezlere ilişkin liste aşağıda yer almaktadır.

 1. b) Reklam/Pazarlama Çerezleri

 Bu çerezler internet sitemiz aracılığıyla reklam ortaklarımızın yerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek üzere kullanılmaktadır. Kullandığımız reklam/pazarlama çerezlerine ilişkin liste aşağıda yer almaktadır. .

 1. c) Performans çerezleri:

Bu çerezler, ziyaretçilerimizin web sitesini nasıl kullandıklarına dair bilgi toplamaktadır. Örneğin, ziyaretçilerin en sık gittikleri sayfaları ve web sayfalarından hata mesajları alıp almadıklarını bilmemizi sağlar. Bu çerezler, bir ziyaretçiyi tanımlayan bilgileri toplamamakta anonim olarak bilgi toplama işlemi yapmaktadır. Kullandığımız performans çerezlerine ilişkin liste aşağıda yer almaktadır. .

 1. d) İşlevsel çerezler,

internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. İnternet sitemizde işlevsellik çerezleri kullanılmamaktadır.

 1. ÇEREZ KULLANIMINA İLİŞKİN HUKUKİ SEBEPLER VE ÇEREZLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ

Çerezler aracılığıyla kişisel verileriniz, internet sitemiz vasıtasıyla, otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. Çerezler ile toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ile veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. Bunlarla beraber, bazı çerezleri kullanabilmek için açık rızanız da talep edilmektedir. İlgili çerezlerin kullanımına izin vermeniz durumunda, kişisel verileriniz ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

 1. ÇEREZ KULLANIMIYLA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kairos internet sitemizi ziyaret ettiğinizde yukarıda detaylı olarak izah edilen çerezler vasıtasıyla bilgileriniz internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen alışveriş hizmetinin temel fonksiyonlarının sağlanması ve performanslarının arttırılması, internet sitesine nereden ve hangi cihazlardan bağlandığını tespit edilmesi, ziyaret süresinin tespit edilmesi, hizmetlerimizin kullanımını analiz etmek ve performansını arttırmak, kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek, alışveriş tercihlerinizi daha iyi anlamak ve uygun pazarlama teklif, indirim ve kampanya sunmak adına analiz ve araştırma yapmak ve internet sitemizin güvenliğini arttırmak amaçlarıyla işlenmektedir. Ayrıca İnternet erişimlerine ait log kayıtları 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca kayıt altına alınmakta ve talep edilmesi halinde adli ve/veya idari merci/kurum/kuruluşlarla paylaşılmaktadır.

 1. İNTERNET ORTAMINDA ELDE EDİLEN BİLGİLERE KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILDIĞI

Dijital ortamda kaydedilen yukarıda sayılan çerezler 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen veri aktarma ve işleme şartları ile yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarla, iş ortaklarımıza, iştiraklerimizle, hizmet alınan firmalarla, grup şirketlerimizle, hissedarlarımızla paylaşılabilmektedir. Çerezler için hizmet alınan firmaların bir kısmı yurt dışında yerleşik olup, ilgili çerezlerin kullanılması durumunda bazı kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmaktadır. Bu nedenle ilgili çerezlerin kullanımı ve bu kapsamda verilerinizin yurtdışına aktarımı için açık rızanız sorulmaktadır.

 1. ÇEREZ KULLANIMINI NASIL KONTROL EDEBİLİRSİNİZ?

Kairos web sitesini ziyaret ettiğinizde karşınıza çıkan çerez duvarındaki “Ayarlar” butonuna bastığınızda karşılaştığınız “Çerez İzleme Tercihleri” kısmından, çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek çerez tercihlerinizi yönetebilirsiniz. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenilemeniz önerilmektedir.

Çerez tercihlerinizi her zaman www.kairosjewelry.com internet sitesinin ana sayfasının en altında yer alan “Çerez İzleme Tercihleri” butonu ile alan çerez yönetim aracı üzerinden kontrol edebilir ve çerez tercihlerinize ilişkin değişiklik yapabilirsiniz.

Zorunlu çerezlerin kullanımı sitemizin çalışması için elzem olduğundan bu çerez türünü yönetebilme imkânınız bulunmamaktadır.

Aşağıdaki yöntemleri kullanarak da  çerez tercihlerinizi yönetebilirsiniz:

Google Chrome

:

Tarayıcınızın adres bölümünde yer alan, "kilit işareti"ni tıklayarak, "çerezler" sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

Internet Explorer

:

Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan "Araçlar" bölümünden güvenlik sekmesini tıklayarak "izin ver" veya "izin verme" şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz.

Mozilla Firefox

:

Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan "menüyü aç" sekmesini tıklayınız. "Seçenekler" görselini tıklayarak "Gizlilik ve Güvenlik" butonunu kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz.

Opera

:

Tarayıcınızın "Tercihler" bölümünde "Gelişmiş"i seçerek "çerezler" bölümünden çerez yönetimini yapabilirsiniz.

Safari

:

Telefonunuzun "Ayarlar" bölümünden "safari" sekmesini seçip, "Gizlilik ve Güvenlik" Bölümünden tüm çerez yönetiminizi

 1. İNTERNET ORTAMINDA ELDE EDİLEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLAMASI VE MUHAFAZA SÜRESİ

Kairos Kuyumculuk A.Ş. olarak bize olan güveninizin değerini biliyoruz; bu nedenle kişisel bilgilerinizi yetkisiz kişilerin erişiminden korumak için en üst düzeyde özen göstermekte ve en yüksek güvenlik standartlarını kullanmaktayız. Bir sipariş sırasında veya sunduğumuz diğer hizmetler çerçevesinde verdiğiniz kişisel bilgiler teknik güvenlik sistemleri ve ek yetkilendirme işlemleri ile korunur. Bu durum, bilgilerinizin hem aktarımı hem de sunucularımız üzerinde kayıt edilmesi esnasında geçerlidir.

Kairos tarafından 6698 sayılı Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak;

 • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder. İnternet sitemiz aracılığı ile elde edilen kişisel veriler Kairos tarafından 2. maddede belirtilen süreler boyunca saklanmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında detaylı bilgiye KVKK AYDINLATMA METNİ linkinden ulaşabilirsiniz.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler olarak Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Kairos Kuyumculuk A.Ş.’nin adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir veya formun bir nüshasını info@kairosjewelry.com e-posta adresine sistemde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden veya güvenli elektronik imzalı olarak kayıtlı elektronik posta adresinizden  info@kairosjewelry.com e-posta adresine iletebilirsiniz.